Select Page

Bloggen Vår

 

Er helsevesenet utgifter et problem?

Er helsevesenet utgifter et problem?

Økende helseutgifter driver en trippel krise i amerikansk helsevesen; forsvinningen av arbeidsgiverbasert dekning; den gradvis utviklende krisen i Medicaid; og Medicare er truet av økende helsekostnader. Hele systemet med arbeidsgiverbasert helsevesen håndterer...

Er de rike de eneste som har råd til helsetjenester?

Er de rike de eneste som har råd til helsetjenester?

Dagens klima i helsevesenet er at helsevesenet er noe som bare er for de rike. Dette kan sees i samtaler om den nåværende helsereformen i USA. Når du hører folk si at hvorfor skal jeg måtte betale for helsetjenester for dem? Mange innser ikke verdien av denne typen...

Vil vi virkelig dra nytte av nasjonalisert helsevesen?

Vil vi virkelig dra nytte av nasjonalisert helsevesen?

I USA er det en følelse av at en nasjonalisert helseplan er svaret på vårt sviktende helsevesen. Folk synes å tro at den foreslåtte helsevesenet planen kommer til å gi forsikring til alle amerikanere. Ironisk nok nasjonalisert helsevesen er egentlig ikke kommer til å...

Helsedilemmaet

Helsedilemmaet

Helsereformen er over oss. Men tar det opp de virkelige problemene? Til tross for den vanlige påstanden om at USA har "den beste helsevesenet i verden," og til tross for at vi bruker mer enn noe annet land på helsevesenet, er vi seriøst henger bak andre...

Har helsepersonell endret de måten å tenke på

Har helsepersonell endret de måten å tenke på

Det har vært et ekte skifte av oppfatning som har skjedd over hele linja. I tilfelle du ikke har lagt merke til denne holdningsendringen, er det klare tegn på at det medisinske yrket og forsikringsselskapene har vedtatt en mer proaktiv tilnærming til helse. En av de...

Hvordan vil helsereformen gagne folket i USA?

Hvordan vil helsereformen gagne folket i USA?

Overalt du slår noen sier hvor forferdelig statlig helsevesen reform vil være, og likevel når du spør om detaljene folk flest ikke engang vet noe om hva helsevesenet reformen vil innebære. Hvis du tilfeldigvis lurer på hva fordelene med Health Care Reform Bill vil...

Grunnleggende om helse- og helseforsikring

Grunnleggende om helse- og helseforsikring

Man må være enormt klar angående det faktum om og skildre at helsevesenet samt helseforsikring ikke er en av de samme tingene. Helseforsikring er bare en slags måte å finansiere helsetjenester, samt ikke å bli brukt hver dag og når man ønsker det. Guide til...

Abonnere